Chiove
Massimo Ranieri

Back to the songs index - | -Torna all'indice delle canzoni

TESTO ORIGINALE IN NAPOLETANO

Tu staje malata e cante,
tu staje murenno e cante...
Sˇ' nove juorne, nove,
ca chiove...chiove...chiove...

E se fa fredda ll'aria,
e se fa cupo 'o cielo,
e tu, dint'a stu ggelo,
tu sola, cante e muore...

Chi si'? Tu si' 'a canaria...
Chi si'? Tu si' ll'Ammore...
Tu si' ll'Ammore,
ca pure quanno more,
canta canzone nove...

Gies¨, ma comme chiove!

Tu, comm'a na Madonna,
cante na ninna-nonna
pe' n'angiulillo 'ncroce,
ca v˛' sentÝ 'sta voce,

'sta voce sulitaria
ca, dint''a notte, canta...
E tu, comm'a na Santa,
tu sola sola, muore...

Chi si'? Tu si' 'a canaria!
chi si'? Tu si' ll'Ammore...
Tu si' ll'Ammore,
ca, pure quanno more,
canta canzone nove!...

Gies¨, ma comme chiove!

(Bovio - Nardella)


Who We Are - | - Southern Italian Immigration - | - Names on the Families Who Emigrated - | - Growing Up Italian American

Italian Dual Citizenship - | - Italian American Writers - | - Translations - | - Neapolitan Music